Novela katastrálneho zákona - od 01.05.2010 ,, LIST VLASTNÍCTVA S PLOMBOU ,,

  • 22. apríl 2010

Od 1.5.2010 vstupuje do platnosti novela katastrálneho zákona, v zmysle ktorej budú katastrálne úrady opätovne vydávať listy vlastníctva (LV) s plombou.

Táto zmena prinesie pre klienta urýchlenie procesu expresného čerpania úveru. S platnosťou od 1.5.2010 teda budú existovať dve možnosti, ako zdokladovať vznik plomby na zabezpečení:

a)       Pracovník banky preverí vznik plomby na internetovej stránke katasterportálu (www.katasterportal.sk) – ide o súčasný proces, ktorý zostáva naďalej zachovaný. Klient musí počkať na aktualizáciu údajov na stránke, avšak nemusí zaplatiť poplatok za vydanie LV s plombou.

b)       Klient predloží LV z katastrálneho úradu – katastrálny úrad vydá LV na druhý deň po podaní Návrhu na vklad na kataster. Pracovník banky už následne nepreveruje vznik plomby na internetovej stránke katasterportálu. Tento proces je pre klienta rýchlejší, avšak klient musí zaplatiť poplatok za vydanie LV.