Exkluzívna zmluva

 ZMLUVA O VÝHRADNOM POSKYTOVANÍ REALITNÝCH SLUŽIEB

Čo získáte pri uzatvorení Zmluvy o výhradnom poskytovaní realitných služieb a čo strácate pri nevýhradnom zastúpení

Väčšina z radov našich klientov sa na našu realitnú kanceláriu RE NE AGENCY  obracia s požiadavkou, aby sme predali ich nehnuteľnosť. Ak ich žiadame o uzatvorenie Zmluvy o výhradnom poskytovaní realitných služieb, často sa pýtajú, či má zmysel zadať predaj nehnuteľnosti výhradne (exkluzívne) jednej realitnej kancelárii. Medzi ďalšie otázky patrí, či nie je lepšie obrátiť sa na viac realitných kancelárii (RK)...?
Pokiaľ ide o otázku, či má vôbec zmysel exkluzívnu zmluvu uzatvoriť, skúste si predstaviť, že sa naopak rozhodnete pre spoluprácu s viacerými RK. Vaša nehnuteľnosť sa pravdepodobne objaví v niektorých inzertných novinách viackrát s rovnakou fotografiou, ale už s inými cenami. Záujemcovia samozrejme budú volať na najnižšiu ponuku. To jednak znamená, že ostatné RK sú pri predaji zbytočné, ale predovšetkým to, že Vaša nehnuteľnosť sa predá prostredníctvom realitnej kancelárie, ktorá nasadila najnižšiu cenu.Vo finále sa teda nehnuteľnosť predá za najnižšiu cenu, i keď by sa mohla predať za viac. Dá sa teda povedať, že uzatvorenie výhradnej zmluvy medzi predávajúcim a RK je základom budúceho úspešného obchodu. Preto my doporučujeme dohodnúť sa na exkluzívnej zmluve, nakoľko je naším prvoradým cieľom uzatvárať čo najlepšie a najúspešnejšie obchody, hlavne pre klientov.
Exkluzívna zmluva musí obsahovať: cenu nehnuteľnosti, výšku provízie RK, kto províziu RK uhradí a platnosť výhradnej zmluvy.

Čo teda získáte uzatvorením výhradnej zmluvy?

Výhody:

 • Posúdenie a odporučenie maximálnej tržnej ceny
 • Zdarma internetová prezentácia s fotografiami na  najnavštevovanejšom  realitnom servery reality.sk + 25 dalších realitných serverov
 • Zdarma zabezpečíme inzerciu vo vybranej tlači
 • Spolupráca s preverenými profesionálnymi realitnými kanceláriami v regióne 
 • Zaistenie prehliadky s každým záujemcom za našej prítomnosti
 • Informujeme Vás o spôsobe prezentácie a o prejavenom záujme o Vašu nehnuteľnosť
 • Zdarma zaistíme spísanie kúpnej zmluvy, zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, nájomnej zmluvy.
 • Zdarma zaistíme aktuálny výpis z katastra nehnuteľností, snímky z pozemkovej mapy
 • V konečnej fáze sme Vám nápomocní pri prepise všetkých energií. Vlastník nehnuteľnosti nemá takmer žiadne starosti s predajom nehnuteľnosti

Čo teda strácate, pokiaľ sa rozhodnete pre nevýhradné zastúpenie, t.j. zadanie predaja Vašej nehnuteľnosti viacerým realitným spoločnostiam

Nevýhody:

 • Nehnuteľnosť sa v inzercii objavuje u niekoľkých RK, čo môže pôsobiť na potenciálneho kupujúceho negatívne.
 • Nehnuteľnosť sa prezentuje podľa zváženia jednotlivej RK, väčšinou bez fotografie alebo len s interiérovou fotografiou.
 • Nehnuteľnosť sa ponúka za rôzne ceny vplyvom neseriózneho prístupu ostatných realitných maklérov čo vedie k nedôvere potenciálnych záujemcov.
 • Vzhľadom na to, že sa nehnuteľnosť ponúka nekontrolovane, majú potenciálni záujemcovia pocit, že sa jedná o nehnuteľnosť neatraktívnu.
 • Často sa stáva, že realitná spoločnosť, ktorá má v ponuke nehnuteľnosť bez exkluzívnej zmluvy neuvedie záujemcovi adresu a polohu nehnuteľnosti, čo vedie k strate dôvery už pri prvom jednaní.
 • Neochota záujemcu cestovať na prehliadky nehnuteľností nezaistených výhradným zastupovaním
 • V prípade, že sa záujemca rozhodne ísť na nehnuteľnosť pozrieť, aj napriek tomu, že mu realitná kancelária odmietne uviesť presnú adresu nehnuteľnosti, a na mieste zistí, že nehnuteľnosť už videl, vo väčšine prípadov sa záujemcovia odmietajú naďalej zúčastňovať obhliadok bez výhradného zastupovania.  
 • Žiadne pravidelné informácie o vývoji a spôsobe predaja od realitných maklérov.