Potrebné doklady

dokumenty


Každá nehnuteľnosť sa predáva na základe sprostredkovateľskej zmluvy o predaji. Je preto potrebné dohodnúť si osobné stretnutie s našimi maklérmi u nás v kancelárii.

 

Doklady potrebné pri predaji rodinného domu:

 • List vlastníctva spôsobilý na právne úkony ( aktuálny zabezpečí naša RK )
 • Kópiu z katastrálnej mapy ( aktuálnu zabezpečí naša RK )
 • OP predávajúceho/cich, pokiaľ ide o spoločnosť tak je potrebný aktuálny výpis z obchodného registra
 • Titul nadobudnutia, Darovacia zmluva, Osvedčenie o dedičstve a podobne
 • Kolaudačné rozhodnutie
 • Súhlasné stanovisko na predaj domu na základe plnej moci overenej u notára (pokiaľ ich je viac ako dvaja)
 • Znalecký posudok, ak ide o predaj formou hypotekárneho úveru ( so zvýhodnenou cenou za zhotovenie )

 

Doklady potrebné pri predaji bytu:

 • List vlastníctva spôsobilý na právne úkony ( aktuálny zabezpečí naša RK )
 • Kópiu katastrálnej mapy ( aktuálnu zabezpečí naša RK )
 • OP predávajúceho/cich, pokiaľ ide o spoločnosť tak je potrebný aktuálny výpis z obchodného registra
 • Titul nadobudnutia, Zmluvu o prevode bytu do vlastníctva, Darovacia zmluva, Osvedčenie o dedictve, a podobne
 • Súhlasné stanovisko na predaj bytu na základe plnej moci overenej u notára (pokiaľ ich je viac ako dvaja)
 • Vek nehnuteľnosti, ak ide o predaj formou hypotekárnrho úveru
 • Znalecký posudok, ak ide o predaj formou hypotekárneho úveru ( so zvýhodnenou cenou za zhotovenie )

 

Doklady pri prevode členských práv a povinností družstevného bytu:

 • Všetky kópie dokumentov podpísané a vydané príslušným bytovým družstvom užívateľov ( dokument o pridelení družstevného bytu, nájomná zmluva )
 • OP prevadzajúceho/cich

 

Doklady potrebné ak ide o pozemok:

 • List vlastníctva spôsobilý na právne úkony ( aktuálny zabezpečí naša RK )
 • Kópiu katastrálnej mapy ( aktuálnu zabezpečí naša RK )
 • OP pradávajúceho/cich, pokiaľ ide o spoločnosť tak je potrebný aktuálny výpis z obchodného registra
 • Súhlasné stanovisko na predaj pozemku na základe plnej moci overenej u notára (pokiaľ ich je viac ako dvaja)