Súhlas so spracovaním osobných údajov

Udeľujete týmto súhlas prevádzkovateľovi tohto webu: Štefan Čarnoký - RE NE AGENCY, IČ: 43024386, so sídlom Slovenská 26, Košice - Slovenská 26. (ďalej len "Správca"), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (ďalej len GDPR) spracovala tieto osobné údaje:

 1. meno a priezvisko
 2. názov spoločnosti
 3. e-mail
 4. telefónne číslo
 5. Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom zasielania obchodných oznámení. Tieto údaje budú Správcom zapracované po dobu trvania súhlasu.
 6. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas je možné kedykoľvek vziať späť, a to kliknutím na odhlasovací odkaz, ktorý je súčasťou každej elektronickej korešpondencie alebo zaslaním emailu na adresu stefan@stefancarnoky.sk alebo písomne na adresu Správcu.
 7. Spracovanie osobných údajov vykonáva Správca, osobné údaje však pre správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
  1. NET TRADE SERVICES, s.r.o.BC Office Point - Južná trieda č.8, 040 01 Košice, ktorá je poskytovateľom dátových úložísk a softwarových aplikácií.
  2. Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.
 8. Zoberte prosím na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:
  • vziať súhlas kedykoľvek späť
  • požadovať po nás informácie, aké vaše osobné údaje spracovávame
  • požadovať po nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto údaje si nechať aktualizovať alebo opraviť
  • požadovať po nás výmaz týchto osobných údajov
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovávaním osobných údajov, obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.